top of page

La seqüència plantejada a continuació no és diferent de la que se segueix amb un material verge.

La diferència és que amb el material verge aquest treball el sol fer el fabricant i en aquest cas és necessària la implicació per part d'oficina tècnica, operacions o una consultora externa.

bottom of page