top of page

Cadena de subministrament

Una vegada validades les mostres és necessari establir la cadena de subministrament que doni servei a les necessitats de producció a gran escala

Tens establerta la cadena de subministrament?

No

D2

Qui comprarà i condicionarà el material?

Jo

El fabricant

bottom of page